Değerlerimiz

SADEM olarak insanlığı bir bütün olarak görerek İslam ışığında hayır faaliyetleri sürdürerek barışın ve huzurun bütün dünyaya hakim olması yolunda çalışmalarımızı sürdürmeye devam etmekteyiz. Eğitim ve yardım çalışmalarımızda dünyanın her yerini bir sayarak değerlerimizi koruyarak ilerliyoruz.

İlim bir Müslüman için temel taşlarından biridir. Bu konuda SADEM olarak İslami ilimleri mesafe gözetmeksizin ulaştırabildiğimi yerlere ulaştırarak daha çok insanın İslami bilinç ile bu nura kavuşması için gerekli olan bütün çalışmaları sürdürüyoruz. Medrese eğitimlerimiz ile temel İslami eğitimlerin yanı sıra tasavvufi ilimler de vererek insanların daha geniş bir ilme sahip olmaları için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

Hakk’ı anlatmak ve tehlikenin çok yaygın olduğu bu devirde insanların doğruyu anlamaları ve bu yolda kardeşçe yürümek bizim için çok değerlidir. Birlik olmak ve dirliği yakalamak için ilmi çalışmalarımız ile insanların bilinçlenmesi ve hem kendine hem de çevresine faydalı bir birey olması ile toplumumuzun İslami bilinç ile daha kaliteli olması amaçlarımız arasındadır.

Süreklilik her çalışmadan önemlidir. SADEM olarak verdiğimiz eğitim ve yardım çalışmalarının sadece bir güne özel değil her gün devam etmesi için süreklilik kavramına çok önem vermekteyiz. Yaptığımız çalışmalar büyük sorumluluk istemektedir. Bu nedenle aldığımız sorumluluğun farkında olarak kurumsal bir yapıda şeffaf çalışmalarımız ile her zaman hesap verebilecek şekilde çalışmalarımızı sürdürmemiz ve bunun hep böyle kalması ile bir değer oluşturup, İslam ışığında çalışmalarımıza devam etmemiz en değerli hedeflerimizdendir.