Medrese Hizmetleri

SADEM medrese hizmetleri ile geçmişten günümüze kadar gelen medrese kültürünü ayakta tutmak için destek vermekte. Geçmişte tekke ve zaviyeler ile tasavvufi eğitimler verilirken ilmi eğitimler ise medreseler ile verilirdi. Günümüzde bu düzenin aynısı olmasa da tasavvuf ile ilimin verildiği bir yer olarak medreseler kurulmaktadır. SADEM medresesinin amacı da hem tasavvuf ilminin hem de diğer ilimlerin tek çatı altında verilmesini sağlamaktır.

SADEM dil ilminin öğrencilere verilmesinin yanı sıra tasavvuf eğitimlerini de önemser. Öğrencilere bu konuda hiçbir baskı yapılmaksızın tasavvuf ilmi verilir. Medresemizin eğitimi tasavvuf ilminin güçlü olduğu bir eğitim sistemine sahiptir.

Medrese eğitimlerinde öğrencilere Osmanlı medreselerinde okutulan çoğu kitap okutulmaktadır. Ayrıca Arapça eğitimleri de verilir. SADEM eğitim müfredatı İsmailağa Cemaatinin klasik müfredatı ile aynıdır.

Eğitimlerimizde sosyal ve pozitif bilimlere de önem vermekteyiz. Özellikle açık öğretim okuyanların derslerine yönelik eğitimlerde vererek öğrencilerin gerekli olan eğitimlerin hepsini tek çatı altında almalarını sağlamaktayız. Öğrencilerin hem tarih hem de edebiyat yönlerinin de gelişmesi için gerekli olan bütün dersler önceden belirlenmiş müfredata göre verilmektedir.

SADEM medresesinde eğitim gören öğrencilerin hem din bilgilerinin artması hem de tasavvufu tanımaları sağlandığı gibi diğer ilimlerden de eğitim alması sağlanır. Öğrencilerin aynı zamanda vaizlik, memurluk, imamlık gibi görevlerde yer almaları konusunda da desteklerimizi sunuyoruz. İsmailağa Cemaatinin verdiği medrese eğitimi çerçevesinde eğitim almak ve bu alanda kendini geliştirmek isteyenler SADEM medresesi eğitimlerine katılabilir.