Yurtiçi Yardımları

SADEM, toplum bilincinde faaliyetlerine devam ederek yurtiçi yardım faaliyetlerinde bulunmaktadır.  Yardım alanında birçok etkinlik düzenleyerek sosyal bir devlet olmanın gereksinimlerine katkıda bulunduğu gibi İslam’ın ülkemizde daha güzel yaşanması için yardım faaliyetlerini yaymaya çalışmaktadır. Böylelikle SADEM dini ve sosyal eğitimlerine devam ederken aynı zamanda çevresine yararlı bir yapı haline geliyor.

Yurtiçinde gösterilen faaliyetlerde daha çok insana ulaşmak ve daha çok kişiye hizmet vermek için sohbet programları düzenlenmektedir. Sosyal bir sorumluluk olarak sadece kendi eğitimi için değil çevremizin de dini bakımdan kendini geliştirmesi için sohbet programları düzenleyen medresemiz, değerli hocalarımızın eşliğinde çeşitli programlar dahilinde sohbet çalışmaları yapmaktadır. Böylelikle sadece medresemizdeki öğrenciler ile değil çevredeki Müslüman kardeşlerimiz ile de bir etkileşim içerisinde girmekteyiz.

SADEM medrese faaliyetleri dışında çevresine faydalı olmak için birçok program yürütmektedir. Bunlardan biri olan çevre halkına yardım önemle yürütülen yardım çalışmalarından biridir. Yardımseverler tarafından yapılan yardımların dağıtılması konusunda büyük bir hassasiyet gösteren medresemiz bu yardımları gerçekten yardıma ihtiyacı olan kişilere ulaştırmakta hassasiyet göstererek faaliyet yürütmektedir.

“Emri Bil Maruf Nehyi Anil Münker” emrine riayet ederek yardımı sadece maddi değil manevi olarak da benimseyen medresemiz, faaliyetleri özenle gerçekleştirerek ulaşabildiği insanlara İslam dinini anlatmak, daha iyi yaşamak için neler yapmamız gerektiğini aşılamak ve tasavvufu, dini ilimleri ulaştırmak için özenle irşad görevlerine büyük bir özen ve aşkla devam etmektedir.