İslam’ın beş temel şartından biri olan zekat, her Müslümanın gerekli şartları taşıması ile yerine getirmesi farz olan bir ibadettir. Kur’ân-ı Kerim’de zekatın kimlere verileceği açıkla bildirilmiştir. Üzerine zekatın farz olduğu Müslüman ise bu kişilere zekatını vermesi gerekir.

Zekatın kimlere verilmesi gerektiği konusunda bilgiye sahip olmak çok önemlidir. Allah (C.C.) Kur’ân-ı Kerim’de Tevbe Suresi 60. Ayette şöyle bildirilmiştir: “ Sadakalar (zekât gelirleri) ancak şunlar içindir: yoksullar, düşkünler, sadakaların toplanmasında görevli olanlar, kalpleri kazanılacak olanlar, Allah yolunda (çalışanlar) ve yolda kalmışlar. İşte Allah’ın kesin buyruğu budur. Allah bilmekle ve hikmetle yönetmektedir.” Ayetten anlaşıldığı gibi zekatın kime verileceği açık bir şekilde bildirilmiştir. Zekat verecek kişiler bu ayet ışığında zekatlarını dağıtmalıdır.

Zekatın verilebileceği kişiler belli olduğu gibi verilmeyeceği kişilerde bellidir. Zekat verecek olan Müslüman aşağıdaki kişilere zekat veremez;

  • Müslüman olmayanlar
  • Anne, babaya ve büyük anne, büyükbabaya
  • Oğul, kız ve çocuklarına ve bunlardan doğan çocuklarına
  • Eşine
  • Nisap miktarınca malı olan kimseye
  • Babası zengin ve ergen olmamış çocuğa zekat verilmez

Akıl sağlığı yerinde, hür ve ergenlik çağına gelmiş Müslümanlardan nisap miktarına sahip olanlar zekat vermelidir. Bu malın üzerinden bir kameri yılında geçmesi gerekir. 

Allah tarafından farz kılınan ibadetler kullar için hem bu dünya hem de öteki dünya için fayda sağlar. Zekatta belirli şartları taşıyan Müslümanlara farz kılınmıştır ve Allah rızasının kazanılması için verilmesi gerekir. Zekat verilme zamanı olarak herhangi bir zaman dilimi belirlenmemiştir. Ancak Ramazan ayı Müslüman aleminin paylaşma ayı olduğu için genel olarak Ramazan ayında Müslümanlar zekatlarını dağıtmaktadır.