Mübarek ayların ikincisi olan Zilhicce ayı, haccın bir parçası olmakla beraber haccın tamamlayıcısı olan bir ibadet olan kurban kesme ibadetinin eda edildiği aydır. Zilhicce ayının bu kadar önemli olmasında Kurban Bayramı’nın olması ve hac ibadetinin yerine getirilmesi önemli hale getirmektedir. Diğer taraftan Zilhicce ayının ilk 10 günü yapılan ibadetler çok kıymetlidir.

Zilhicce ayının ilk 10 günü Beytullah’ı ziyaret edilen süredir. Bu süre zarfı içerisinde yapılan ibadetler de çok önem kazanmaktadır. Farz ve nafile ibadetler bu süre içerisinde diğer günlerden daha çok sevap kazandırmaktadır. Bu nedenle Müslümanlar ilk 10 gün ibadete çok önem vermelidir. Bu nedenle bir Müslüman bu hazineyi kaçırmamalı ve Zilhicce ayında elinden geldiği kadar farz ibadetlerinin yanı sıra nafile ibadetlerini artırmalı ve özellikle zikir ibadetine çokça önem vermelidir.

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in hanımlarından birinin şöyle dediği rivâyet edilmiştir.

“Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, Zilhiccenin dokuz gününü, aşûre gününü ve her aydan ilk Pazartesi ve Perşembe günleri olmak üzerre, üç gün oruç tutardı.”  (Ebû Dâvûd, Hadis no: 2437 )

Bu hadisteki müjde ile Zilhicce ayının ilk 9 günü oruç tutmak çok faziletlidir. 10.günü bayramın birinci günüdür ve bayramda oruç tutmak haramdır. Bu nedenle sadece ilk 9 günü oruç tutulması gerekir ve bu sürede oruç tutanlar için çok büyük müjdeler vardır. Zilhicce ayının ilk 9 günü oruç tutan kişi her gün 100 köle azat etmiş sevabı alır. Ayrıca cihad edene 100 at vermiş gibi yada Kâbe’ye kurban için 100 deve göndermiş sevabı almış sevabı alır. Bu ve daha birçok müjde Zilhicce ayı için Müslümanlara rivayet edilmiştir.